>> بینایی سنجی-پیش دبستان روشنگر

 

بینایی سنجی در پیش دبستان روشنگر

تنبلی چشم، اختلالی چشمی است که چشم کودک به ظاهر سالم است اما دید او کامل نیست. پس از پنج ‌سالگی، هر چه درمان چشم تنبل بیشتر به تعویق بیفتد، احتمال به دست آوردن بینایی کامل کمتر می‌شود، به‌طوری که پس از هفت تا ده سالگی، درمان هیچ تاثیری در بینایی نخواهد داشت؛ بنابراین تشخیص و درمان به هنگام می‌تواند برای همیشه کودکی را از کم بینایی نجات دهد.

در پیش دبستانی روشنگر، برای جلوگیری از تنبلی چشم، همه نوآموزان بینایی‌سنجی شده و نتایج این بررسی برای اطلاع والدین به منزل فرستاده شد و برگه سلامت برای گروه سالم در پرونده ثبت شد و به والدین موارد مشکوک به تنبلی چشم توصیه شد تا هرچه زودتر، به مراکز مورد تأیید مراجعه کرده و نتیجه را به مسئول سلامت پیش دبستان اطلاع دهند.