>> روز دهان و دندان-پیش دبستان

روز دهان و دندان

سه‌شنبه هفتم آذر 96 در پیش دبستان همه بچه‌ها با خودشان مسواک آورده بودند. این روز، روزمعاینه دندان‌ بود. آقا و خانم دکتر به مدرسه آمده بودند و یکی یکی دندان‌های نوآموزان را معاینه کردند و سپس طریقه صحیحِ مسواک زدن را به بچه‌ها یاد دادند و با هم بازی بازی، تمرین کردند و ضرورت مسواک زدن و دقت و توجه به این موضوع را تذکر دادند.