>> نمایشگاه بزرگ کتاب و بازی‌های فکری

نمایشگاه بزرگ کتاب و بازی‌های فکری 

بهمن رسیده. همه جا سفید پوش است. مدرسه تعطیل شده است ولی کتابخانه مجتمع روشنگر آماده است و منتظر بازگشت دانشآموزان به مدرسه است تا بچه ها برگردند و در آستانه سال‌گشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، نمایشگاه بزرگِ کتاب و بازی‌های فکری را  افتتاح کنند.