>> مسابقات قرآن،عترت و نماز-متوسطه1

متوسطه دوره اول در مسابقات قرآن، عترت و نماز منطقه دو

دانش‌آموزان متوسطه دوره اول روشنگر پس از موفقیت در مرحله اول مسابقات قرآن، عترت و نماز توانستند برای مرحله دوم این مسابقات در مجموعه مدارس اداره آموزش و پرورش منطقه دو حاضر شده و امتیاز کسب کنند.لازم را کسب نموده و برای این مسابقات معرفی شوند.

نتایج مسابقات قرآنی دانش‌‌آموزان متوسطه دوره اول روشنگر

مسابقه

نام دانش‌آموز

پایه

رتبه

حفظ

فاطمه نخعی

هفتم

اول

زینب حسین‌زاده

هشتم

دوم

فاطمه سادات قنادزاده

نهم

اول

قرائت

فاطمه امینی میلانی

هشتم

اول

محدثه کرمی

نهم

دوم

فاطمه هاشم‌بیگ محلاتی

نهم

دوم

مفاهیم

زهره ابریشمی مقدم

هفتم

برتر

ریحانه هاشمی

نهم

برتر

صحیفه سجادیه

مریم پیله وریان

نهم

برتر

نهج‌البلاغه

مینا اسدپور

هشتم

برتر

محیاسادات مفاخریان

نهم

برتر

انشای نماز

رضوانه حسینی توسل

هفتم

برتر

احکام

سارا موحدی

هفتم

برتر

کیمیا قاسم‌زاده

هشتم

برتر

یاسمن سوزنچی

هشتم

برتر

زهراسادات فکری

نهم

برتر