>> آموزش عملی آمادگی دفاعی-متوسطه2

آموزش عملی آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی یکی از دروسی که همه دانش‌آموزان پایه دهم متوسطه در همه رشته‌ها فرامی‌گیرند. این درس دارای بخش‌های نظری و عملی است. بخش عملی دو قسمت دارد که هرسال برای آن ساعت و روزی ترتیب داه می‌شود تا کارشناسان مربوط به آن به مدرسه آمده و آموزش‌های لازم را ارائه نمایند.

آموزش نکات آتش نشانی

خانم قربان‌زاده از سازمان آتش نشانی تهران ، روز پنج‌شنبه هفتم دی 1396 به متوسطه دوره دوم آمده بود تا نکات تکمیل کننده درس آمادگی دفاعی را برای دانش‌آموزان پایه دهم ارائه نمایند. باید و نبایدها در هنگام آتش‌سوزی را گفت و روش استفاده از کپسول اطفاءآتش را به صورت عملی در حیاط مدرسه برای دانش‌آموزان اجرا کرد. بچه‌ها لباس آتش‌نشانی پوشیدند و سعی کردند آتش افروخته را خاموش کنند.