>> جلسات قرآن کریم در ماه مبارک رمضان

جلسات قرآن کریم در ماه مبارک رمضان

رسول خدا فرموده‌اند: اگر کسى در ماه رمضان یك آیه از قرآن تلاوت کند، ثوابش مثل کسى است که در غير این ماه یك ختم قرآن کرده است.

ماه مبارک رمضان، ماه معنویت، ماه خودسازی، ماه نزول قرآن و ماه خدا است.