>> نمایشگاه دست‌سازه‌های نوروزی

نمایشگاه دست‌سازه‌های نوروزی

کاری از گروه علوم مجتمع فرهنگی روشنگر با موضوعات بازتولید(upcycling ) و طراحی بازی

گروه علوم مجتمع امسال مشابه سال‌های گذشته بخشی از فعالیت نوروزی را به‌صورت مشترک و میان مقطعی تعریف کرد. هدف توجه به محیط زیست و خلاقیت فعالیت‌های بازتولید و طراحی بازی فکری بود.