>> تهران‌گردی- باغ پرندگان

تهران‌گردی- باغ پرندگان

آن دسته از برو بچه‌های متوسطه دوره اول که برای تهران‌گردی تابستانه ثبت‌نام کرده‌اند، چهارشنبه بیستم تیر در مدرسه بودند تا به همراه معلم‌های دینی و قرآن -خانم‌ها موذن و کرامتی- پیش به سوی شمال شرق تهران به باغ پرندگان بروند. بعد از پرداخت ورودی برای بوستان سرسبز با پرندگان زیبا، آقای غیاث رهبری و همراهی گروه را در بوستان به عهده گرفتند  و در این گشت‌ و گذار از دنیای اعجاب برانگیز پرندگان گفتند. از کرکس‌ها، قوها و فلامینگوها و ... بچه‌ها هم به دقت گوش می‌دادند و لذت می‌بردند. دو ساعتی زمان لازم بود تا به آشیانه پرندگان برسند. در هم‌اندیشی دوستانه موضوع تسبیح پرندگان به گفت‌و‌گو گذاشته شد. هر کس نظری داشت و نگاهش از حمد و تسبیح آفریده‌های خداوندگار را می‌گفت. اقتدای پرندگان به حضرت داوود در عبادت و ...