>> جشنواره تابستانه

جشنواره تابستانه

مدرسه در تابستان برای دانش آموزان ورودی پایه دهم رنگ و بویی تازه دارد. ورود به مقطع متوسطه دوره دوم، تجربه فضا و محیط جدید،  دوستانی که سال‌ها در کنار هم درس خوانده‌اند و حالا رشته دیگری برگزیده‌اند و در کلاس دیگری درس می‌خوانند و یا حتی از روشنگر رفته‌اند و دوستانی جدید از مدارس دیگر به جایشان آمده‌اند...