>> پایش سلامت-متوسطه1

اردوی سلامت

یک روز تابستانی از تیر 97، مادران و دانشآموزان سحرخیز متوسطه دوره اول ساعت 7:30 برای اردویی از نوع سلامتی در مدرسه بودند. اردوی سلامت متوسطه دوره اول برای غربالگری اختلالات جسمی و حرکتی دانشآموزان هر سال برگزار می‌شود و با معاینات اسکلتی_عضلانی،تغذیه،دهان و دندان،بینایی سنجی،شنوایی سنجی و بهداشت بانوان پرونده پزشکی هر دانش‌آموز توسط متخصصینی که برای این برنامه با مدرسه همکاری میکنند کامل می‌شود.

در این اردو خانم‌های دکتر معصومه تراب‌نژاد –پزشک مقیم متوسطه دوره اول و دوم- شیردل، عبدالله‌‍ زاده، حسینی، کریمی،هاشمیان ،محمدیان،عابدینی، خلیلی همراه مدرسه بودند که پس از بررسیها در صورت نیاز آزمایش‌های لازم را توصیهکردند.

دانشآموزان خانم‌ها مبینا اسد پور، یاسمن سوزنچی، حورا عابدین، انسیه عسلی‌فر، کیمیا قاسم‌زاده، ریحانه‍‌ شیخ زنوز، ستاره درودیان، نرگس اختراعی، سیده یاسمین نصری و سارا محبوبی از ابتدای برنامه پابهپای خانمهای دکتر و مسئولین مدرسه بودند و در اجرای بهتر برنامه یاری رساندندو دانش‌آموز خانم حنانه کریمی هم مسئولیت آموزش بهداشت دهان و دندان را به بقیه دانش‌آموزان به عهده گرفته بود.

    
    
   حقوق این سایت متعلق به مجتمع فرهنگی روشنگر است
   تهران - شهرک قدس (غرب) - فاز 6 - بلوار ایوانک (غرب یادگار امام) - خیابان گل افشان جنوبی
   تلفن: 42896000 و 17-88082610 - فاکس: 88082619- ایمیل: info@roshangar.sch.ir