>> اردوی پاییزی- پایه هفتم

اردوی پاییزی- پایه هفتم

دانشآموزان پایه‌ هفتم سوم آبان 97 به یک اردوی تفریحی یک‌روزه رفتند. هر کدام از بچه‌ها روایت‌ خود را از اردو برایمان نوشته اند که در تهیه این گزارش از آن ها بهره گرفته شده است.

سیده فاطمه نژاد حسینیان از راه نوشته. او فهمیده که هر جا بخواهند بروند مجوز لازم است و چند بار در راه برای مجوز آن‌ها را نگاه داشته‌اند اما این‌که هربار آن‌ها اجازه عبور پیدا کردند، نشان می‌دهد که مسئولین اردو از قبل فکر همه چیز را کرده‌اند و مجوزهای لازم از قبل دریافت شده و در هر ایست فقط کافی است برگه مجوز ارائه شود.