>> روز دانش آموز-متوسطه1

روز دانش آموز

در متوسطه دوره اول روشنگر برای صبحگاهان روز سیزدهم آبان همه در حیاط جمع شده بودند. بعد از هم‌خوانی آیاتی از سوره فجر،  با یک سوال، برنامه آغاز شد. سوال این بود: « چرا سیزده آبان بهطور ویژه‌ای در تاریخ انقلاب اسلامی مطرح است؟». بچه‌ها سه اتفاق مهم را گفتند: «تبعید حضرت امام خمینی رحمه‌الله‌علیه در 13 آبان 1343 به ترکیه، شهادت 56 دانش آموز در زمین چمن دانشگاه تهران در 13 آبان 1357 و تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1358 ».