>> کارسوق انتخاب پویا-متوسطه1

کارگاه هدایت تحصیلی- انتخاب پویا

گروه آموزش متوسطه دوره اول در راستای افزایش آگاهی انتخاب رشته تحصیلی، بهبود فرآیند هدایت تحصیلی، ارتقای سطح شناخت دانش‌آموزان از ویژگی‌های خود ، درک صحیح از آینده شغلی مبتنی بر ایجاد توانایی و تصحیح پیش فرض‌های غلط، روز جمعه 27 مهر، کارسوق انتخاب پویا برگزار کرد.

در این کارسوق با شبیه‌‍‍‍‌سازی فضاهای کار واقعی با حضور کارفرمایان و متخصصین رشته‌های گوناگون تلاش شد تا دانش‌آموزان -در گروه‌هایی‌که از قبل توسط معلم‌های راهنما مشخص شده بود- مسائل واقعی جامعه و میان رشته‌ای را که به آن‌ها واگذار می‌شد، حل کنند. در این فرآیند هم با فضای واقعی کار و رشته‌ها آشنا شدند و هم جنبه‌های گوناگون یک مسئله را بررسی کردند و علائق خود را در این جنبه‌ها جستجو کردند.