>> روز آزمایشگاه-متوسطه2

روز آزمایشگاه

از اهمیت فعالیتهای آزمایشگاهی، همین بس که روح کشف و کاوشگری را در دانش‌آموزان زنده می‌کند و مباحث انتزاعی کتاب‌های درسی را با زندگی روزمره و واقعیت‌های قابل لمس، پیوند می‌دهد، از این‌رو یکی از دغدغه‌های جدی پیش‌روی گروه پژوهش روشنگر، ورود دانش‌آموزان به آزمایشگاه‌ها و استفاده از این فضا برای عمق بخشی مطالب درسی و لذت بردن از دانستن است.

روز دوازدهم آبان با عنوان روز آزمایشگاه، بهانه خوبی شد برای برگزاری تور آزمایشگاه‌گردی برای دانش‌آموزان متوسطه دو. مسئولین آزمایشگاه‌های فیزیک و اپتیک، شیمی و زیست شناسی –خانم‌ها فاطمه زریابی، عطیه جوراب‌چی و ریحانه حیدری- آزمایش‌های جدیدی فراهم آورده بودند که نه تنها جذاب و خلاقاته بود، بلکه مبانی علمی آن‌ها در محدوده اطلاعات دانش‌آموزان قرار داشت -ازآتش زدن کبریت و ترکیدن بادکنک با لیزر و ترکیب رنگ‌ها با معرف اسید و باز گرفته تا بررسی بافت‌های انسان زیر میکروسکوپ و...