>> آموزش عملی آمادگی دفاعی-پایه دهم

آموزش عملی آمادگی دفاعی  

دوشنبه 28 آبان 97، دانش‌آموزان پایه دهم برای آموزش نظام جمع، جهتیابی و آمادگی در برابر جنگ‌های نوین در حیاط متوسطه دوره دوم گردآمدند.

خانم محمدی –مربی بخش عملی- دانش‌آموزان را صف‌بندی و ستونبندی کرد و سپس نظام جمع داد. آموزش جهت یابی در روز و شب از بخش‌های جذاب برای دانش‌آموزان بود و سپس آموزش تنفس مصنوعی و آمادگی در برابر انواع  جنگ‌های نوین میکربی و شیمیایی.

    
    
   حقوق این سایت متعلق به مجتمع فرهنگی روشنگر است
   تهران - شهرک قدس (غرب) - فاز 6 - بلوار ایوانک (غرب یادگار امام) - خیابان گل افشان جنوبی
   تلفن: 42896000 و 17-88082610 - فاکس: 88082619- ایمیل: info@roshangar.sch.ir