>> اردوی پاییزی-پایه دهم

اردوی پاییزی

صبحگاهان اولین روز از آذر 97 که پنج‌شنبه روزی بود، دانش‌آموزان پایه دهم آمدند مدرسه تا به اردو بروند. یک اردوی پاییزی در اردوگاه فدک.

 آفتاب تازه بساطش را برای مشتریان آماده می‌کرد که دروازه اردوگاه به روی مهمانان جوان بازشد. رسیده و نرسیده سفره صبحانه گسترده شد و مابین شوخی و خنده نان و پنیر و چای شیرینی خوردند و راه افتادند. گروهی بالا رفتند و خود را به زمین بازی رساندند و گروه دیگر پایین رفتند تا در حاشیه رودخانه، امام‌زاده عبدالله را زیارت کنند و گروهی هم نه بالا رفتند و نه پایین، بلکه داخل اردوگاه را برای صحبت و بازی مناسب دیدند.

صدای اذان که بلند شد به هم پیوستند و نماز ظهر و عصر اقامه کردند و دورهمی ناهار خوردند. بعد از ناهار شستشوی ظرف‌ها بود و بعضی هم به انجام تکالیف مدرسه‌ای مشغول شدند و بعضی دم غنیمت شمرده و به تفریح و سرگرمی ادامه دادند.

دمادم عصرگاهان زودهنگام پاییزی که زود سرد می‌شود و به تاریکی می‌گراید مسابقه گروهی همه را دور هم جمع کرد و آش عصرانه گرمایشان بخشید. وسایل سفر جمع کردند و بعد از نماز مغرب و عشا راهی شدند. سه ساعتی از غروب گذشته بود که به مدرسه رسیدند و با خانواده به خانه رفتند تا تعریف کنند که چه خبرها...

    
    
   حقوق این سایت متعلق به مجتمع فرهنگی روشنگر است
   تهران - شهرک قدس (غرب) - فاز 6 - بلوار ایوانک (غرب یادگار امام) - خیابان گل افشان جنوبی
   تلفن: 42896000 و 17-88082610 - فاکس: 88082619- ایمیل: info@roshangar.sch.ir