>> اردوی اُپارک-متوسطه1

اُپارک

سارا مرزدار –دانش‌آموز پایه هفتم- نوشته است:

روز خوبی بود. هیجان زیادی داشتیم. من و ساره خیلی خوشحال بودیم . خیلی زود به پارک آبی اٌپارک تهران رسیدیم . دمپایی به پا کردیم و بعد هم به سمت گنجهها رفتیم. لباس شنا پوشیدیم و مچ‌بندهایمان را گرفتیم و رفتیم به سمت سرسره‌ها... برای شروع خواستیم از قسمت کودکان شروع کنیم که یکی از مسئولان سوت زد و گفت:«این برای بچه‌هااست .» خجالت کشیدیم و رفتیم از یک سرسره روباز شروع کردیم که نارنجی بود. سرسره بنفش  و دو نفره که سیاه بود با نوار های رنگی. بوق و موج و دریاچه و رودخانه خروشان و بستنی خوران...آماده شدیم و به مدرسه برگشتیم.

یکی از بهترین روزهای زندگی‌ام بود. از همه کسانی که کاری کردند که به اپارک برویم، خیلی ممنونم...