>> روز زبان عربی-متوسطه1

روز زبان عربی

أنا البحر في أحشائه الدر كامن

دوشنبه ششم بهمن در دوره اول متوسطه با روزهای دیگر فرق داشت. این‌روز روز عربی نام گرفته بود(الیوم، یوم‌العربی). همه تصمیم داشتند تا آن‌جایی که می‌توانند به زبان عربی صحبت کنند.
جملات محاوره به زبان عربی در همه جای مدرسه به‌چشم می‌آمد. زنگ صبحگاه که نواخته شد، معاون اجرایی -خانم فاطمه کلاهدوز- اهلاً و سهلاً گفتند و سلام و خوش‌آمدگویی کردند و بچهها به کلاس رفتند.
از ساعت 11:25 تا 13:10 برنامه جشن بود. دانش‌آموزان هر پایه دو قسمت شدند. یک گروه به تالار اجتماعات مجتمع رفتند و اجرای برنامه‌های متنوع را دیدند و گروه دیگر  به دیدن غرفه‌ها رفتند تا در مسابقات شرکت کنند و بعد هر گروه جابه‌جا شدند.