>> کارگاه الگوهای تدریس-متوسطه

کارگاه دانشافزایی مقطع متوسطه

گروه تأمین و توسعه سرمایه انسانی مجتمع فرهنگی روشنگر در راستای تأمین نیازهای حرفهای، دورههای آموزشی مهارتهای معلمی برگزار میکند. در این تابستان، خانواده الگوهای تدریس از سلسله مباحث روش‌ها و فنون تدریس برای دبیران متوسطه دوره اول و دوم و علاقه‌مندان به آموزش در این مقاطع، ارائه میشود.

الگوهای تدريس در چهار خانواده تقسيم شده‌اند. اين الگوها انطباق‌پذير هستند و مي‌توان آن‌ها را به تناسب سبك‌های يادگيری دانش‌آموزان و مواد درسی تنظيم نمود. استفاده از آنها محدود به زمان يا دوره خاصی نيست و برای استفاده در سطوح ابتدایی، متوسطه و حتی دانشگاه مناسب هستند.

در این کارگاه با پرهیز از ورود به مباحث آموخته شده در دوره‌های گذشته بر مبنای انواع الگوهای تدریس، مدلهایی عرضه میشود تا بر اساس آن معلم بتواند روش‌های تدریس خود را تعریف نماید،فعالیت‌های کلاس را در چارچوب و توالی منظّم سازمان دهد و کلاس خود را با مشارکت فراگیران و با فعالیت‌هایی جذاب، پربار و غنی سازد.

مدرس: خانم دکتر لیلا سلیقه‌دار

دکتری برنامهریزی آموزشی و مدرس آموزش ضمن خدمت و آموزش عالی فرهنگیان

 
    
    
   حقوق این سایت متعلق به مجتمع فرهنگی روشنگر است
   تهران - شهرک قدس (غرب) - فاز 6 - بلوار ایوانک (غرب یادگار امام) - خیابان گل افشان جنوبی
   تلفن: 42896000 و 17-88082610 - فاکس: 88082619- ایمیل: info@roshangar.sch.ir