>> کارگاهی از روش‌های نوین تدریس-متوسطه

کارگاهی از روش‌های نوین تدریس

الگوهای تدريس در چهار خانواده تقسيم شده‌اند. اين الگوها انطباق‌پذير هستند و مي‌توان آن‌ها را به تناسب سبك‌های يادگيری دانش‌آموزان و مواد درسی تنظيم نمود. استفاده از آنها محدود به زمان يا دوره خاصی نيست و برای استفاده در سطوح ابتدایی، متوسطه و حتی دانشگاه مناسب هستند.

در این کارگاه از اصول یاددهی و یادگیری اثربخش آغاز می‌کنیم و بر مبنای الگوهای تدریس، مدلهایی عرضه میشود تا بر اساس آن معلم بتواند روش‌های تدریس خود را تعریف نماید،فعالیت‌های کلاس را در چارچوب و توالی منظّم سازمان دهد و کلاس خود را با مشارکت فراگیران و با فعالیت‌هایی جذاب، پربار و غنی سازد.

 شرکت کنندگان با گذراندن این دوره قادر خواهند بود که به تناسب موضوع تدریس و انتظارات و اهداف مرتبط با آن، با اتخاذ یک الگو  و یا ترکیب الگوهای برگزیده، طرحواره تدریس خود را تدوین کنند و  تدریس منطقی و اثرگذار- منجر به یادگیری- برای یادگیرنده فراهم کنند.

مدرس: خانم دکتر لیلا سلیقه‌دار

دکتری برنامهریزی آموزشی

مدرس آموزش ضمن خدمت و آموزش عالی فرهنگیان

 
    
    
   حقوق این سایت متعلق به مجتمع فرهنگی روشنگر است
   تهران - شهرک قدس (غرب) - فاز 6 - بلوار ایوانک (غرب یادگار امام) - خیابان گل افشان جنوبی
   تلفن: 42896000 و 17-88082610 - فاکس: 88082619- ایمیل: info@roshangar.sch.ir