دبستان روشنگر(دوره اول) | منطقه دو تهران

امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
شنبه, 20 ارديبهشت 1399 00:51

پیام شماره ۱۷

پیام شماره ۱۷ اتاق گفتگو

سلام، طبق روال شنبه با پیشنهاد بازی آمدیم.
بازی برای خلق لحظاتی تاثیر گذار و مثبت در کودکان و خانواده است. پیشنهاد بازی های امروز بر مبنای تحسینه، اینکه ما بتونیم در خانواده از هر فرصتی برای تحسین یکدیگر استفاده کنیم. عملی هرچند ساده بیانگر عشق و محبت است، در وجود همه اعضای خانواده نفوذ می کند و اثر مثبت می گذارد.
 
بازی حروف نام من
هر یک از اعضای خانواده نام خود را با حروف کتابی بزرگ روی تکه کاغذی بنویسید، در کنار هر یک از حروف نامتان، ویژگی که مرتبط با شماست یا دیگری را که با آن حرف آغاز می شود را بنویسید و به ترتیب از خودتون شروع می شود و برگه ها بین اعضا می چرخد، و بعد برای هم بخوانید. پس از انجام این کار، برگه کاغذ را تزیین کنید. و در جایی که دوست دارید نگهداری کنید.
مثال، ز: زیبایی، ه: هنرمندی, ر: راستگویی.
 
بازی تعریف های من
نام هریک از بازیکنان را به طور جداگانه روی تکه ای کاغذ بنویسید. به هریک از افراد شرکت کننده یکی از این کاغذها را بدهید، حال از افراد بخواهید تا درباره شخصی که اسمش روی کاغذ نوشته شده لست، هرچه می‌خواهند یادداشت کنند، کاغذها را جمع کنید و آن ها را داخل ظرف مورد نظرتان بیندازید، سپس هریک یکی از این بریده های کاغذ را برمی دارد، تعریف ها و مطالبی را که روی آن نوشته شده است، می خواند، البته او از ذکر نام شخصی که این مطالب درباره اش اظهار شده است، خودداری می کند، و سایرین باید حدس بزنند که ویژگی های ذکر شده مربوط به کدام یک از آنان است، حتی می‌توانید حدس بزنید که چه کسی آن را نوشته است.
 
با آرزوی سلامتی و لحظات خوب برای شما.
خواندن 130 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « پیام شماره ۱۶ پیام شماره ۱۸ »