دبستان روشنگر(دوره اول) | منطقه دو تهران

امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود


شماره تماس مجتمع فرهنگی آموزشی روشنگر:

Phone Icons 10تلفن مجتمع :۰۲۱۴۲۸۹۶۰۰۰
(۳۰خط)
دورنگار ۰۲۱۸۸۰۸۲۶۱۹
تلفن های داخلی‌
۱ـ۰۲۱۴۲۸۹۶۱۰۰ روابط عمومی پیش دبستان
۱ـ۰۲۱۴۲۸۹۶۲۰۰ روابط عمومی دبستان۱
۱ـ۰۲۱۴۲۸۹۶۳۰۰ روابط عمومی دبستان۲
۱ـ۰۲۱۴۲۸۹۶۴۰۰ روابط عمومی متوسطه ۱
۱ـ۰۲۱۴۲۸۹۶۵۰۰ روابط عمومی متوسطه ۲
۰۲۱۴۲۸۹۶۶۱۹ باشگاه ورزشی روشنگر
۰۲۱۴۲۸۹۶۶۲۰ استخر مجتمع
۰۲۱۴۲۹۶ قرآن پژوهان
۰۲۱۴۲۸۹۶۶۳۲۴ دفتر آقایان

 

خواندن 921 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 12 بهمن 1398 12:24