دبستان(دوره اول) 

امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

برنامه غذایی ماهانه(صبحانه -میان وعده ها-ناهار)

برنامه غذایی ماهانه مدرسه در قسمت پایین به تفکیک ماه قابل مشاهده است.

برنامه غذایی مهر ماه

برنامه غذایی آبان ماه

برنامه غذایی آذر ماه

برنامه غذایی دی ماه

برنامه غذایی بهمن ماه

برنامه غذایی اسفند ماه

برنامه غذایی فروردین ماه

برنامه غذایی اردیبهشت ماه

برنامه غذایی خرداد ماه

خواندن 1220 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 24 دی 1398 14:26