دبستان(دوره اول) 

امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
شنبه, 04 بهمن 1399 09:11 نوشته شده توسط

 

کاردستی های دانش آموزان

پایه سوم

 

 

با موضوع " چرخه ی آب "

در راستای تدریس درس 5 آب ماده ی با ارزش

 

 

برای دیدن نام صاحب کاردستی نشانگر موس را روی تصویر موردنظر نگاه دارید .

 

 

صفحه1 از8