متوسطه (دوره دوم) 

جشن پیروزی انقلاب اسلامی

مناسبت های خاص تاریخی مثل سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، فرصتی است مغتنم، برای تامل در مورد پیشینه تاریخیمان و مهم تر از آن، نگاهی به آینده و راهی که پیش رو داریم. به همین دلیل اولین جلسه نشست « تمدن ما ... آنچه در این صد سال گذشت » با موضوع بررسی هویت ایرانی اسلامی ما در دنیای مدرن، صورت گرفت.

آنچه گذشت آغاز سفری به گذشته بود*: مکان: فلات ایران ?زمان: زمان کشف اولین نشانه های حضور انسان

در این سفر دیدیم که به مرور زمان، تمدن و هویت ما تحت تاثیر سه مولفه اصلی قرار گرفت:

۱. ایران و هویت ایرانی: بعد از انقلاب شهرنشینی در زمان ایران باستان

۲. اسلام: پس از ورود اسلام به ایران

۳.مدرنیته یا غرب: پس از جنگ های ایران و روس

ایرانیانی که تمدن ایران باستان را طی سالیان ساخته بودند با ورود اسلام و اندیشه های اسلامی به عنوان یک مولفه جدید هویتی توانستند با ایجاد هماهنگی بین این دو مولفه نشانه هایی از رشد وشکوفایی ایران اسلامی در دوران صفویه را به عرصه ظهور بگذارند. با مواجهه با مولفه سوم یعنی دنیای مدرن و غرب، مولفه دیگری به این معادلات اضافه شد که به مرور آثار خود را در این تغییرات گذاشت،نظير تغییر ساختار شاهنشاهی مطلق به مشروطه و تبديل ساختار نظام شاهنشاهی/ مشروطه به جمهوری اسلامی.

خواندن 78 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 20 اسفند 1399 10:02