متوسطه (دوره دوم) 

اهداف آموزشی

 در متوسطه دوره دوم روشنگر به دنبال آنیم که با بهره گیری از تجربه متخصصان برتر حوزه آموزشی کشور و حضور معلمان فرهیخته و توانمند با صلاحیت های حرفه ای و امکانات متعدد آموزشی و ایجاد فرصت های اندیشه ورزی، یادگیری مشارکتی و هم افزایی همراه با ارزیابی کیفیت آموزش و سنجش پیوسته ی فرایند و نتایج، زمینه ساز رشد دانش آموزان متخصص، فکور و یادگیرنده مادام العمر باشیم. لذا سعی بر آن داریم که با فراهم آوردن فرصت های مناسب یادگیری در قالب آموزش های تخصصی، پژوهش های دانش آموزی، مشارکت های فرهنگی – اجتماعی در داخل و خارج از مدرسه و انواع فعالیت های فوق برنامه، توسعه مهارت های فردی دانش آموزان را دنبال نماییم. کسب درک مناسبی از اجتماع و زیست جمعی که دربردارنده همکاری، احترام به همه افراد، تحمل آراء و دیدگاه های مخالف، گفتگو و مفاهمه است و نیز تربیت شهروندان آگاه، متعهد، باورمند به زیست اخلاقی و ارزشی و مسئول در برابر خدا، خود و دیگران و رهبران آینده را می توان به عنوان بخشی از اهداف مجموعه نام برد.

در این راستا برنامه درسی در دو بخش ارائه می شود:

برنامه آپ:

پوشش کامل دروس آپ و تعمیق یادگیری با تکیه بر بیش از 30 سال تجربه آموزشی مدرسه و با استفاده از دبیران مجرب، خلاق، با انگیزه و با سابقه، همراه با ارائه ی محتوای غنی با هدف کسب موفقیت در کنکور مورد توجه جدی مدرسه است و توسط ابزارهای ارزشیابی و نظرسنجی به صورت مستمر این روند مورد نظارت و بررسی قرار می گیرد.

محتوای تکمیلی:

طبق تشخیص کارشناسان و براساس تجربه آموزشی مدرسه و با هدف بهبود توانمندی های فردی دانش آموزان و تربیت افراد کارآمد و اثربخش در جامعه، در بخش هایی که محتوای تعریف شده ی آپ کافی به نظر نمی رسد، در حوزه های محتوایی و مهارتی دروس فوق برنامه تعریف می شوند.

خواندن 143 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 13 اسفند 1399 10:26