متوسطه (دوره دوم) 

فرهنگی و اعتقادی

رسالت مدرسه معطوف به تربیت است و تربیت عطف به محمول خود یعنی انسان، یکی از دشوارترین، پیچیده ­ترین و دقیق ترین امور زندگی بشر بوده است. بنابراین لازم است با بذل توجه ویژه به این مهم، ژرف­ نگری و دقت در این عرصه مبنای کار و حرکت قرار گیرد. در این راستا متوسطه دوره دوم روشنگر، فعالیت­ های تربیتی خود را ذیل یک مرام نامه فرهنگی که با همکاری کارشناسان و همسو با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور مصوب سال 1390، به جهت شفاف ­سازی، معنا بخشی و منسج م­ساختن فعالیت­ های فرهنگی و در نهایت ارتقاء اثربخشی تربیتی مدرسه تهیه شده است، به انجام می­رساند.

توجه به اصول تربیت، یاریگر کارگزاران مدرسه در ساماندهی مناسب تمامی مؤلفه های تربیت و طراحی برنامه و اجرای روش­ های مناسب جهت تحقق غایت آن است. لذا اصول تربیتی ذیل براساس آن­چه در سند تحول آمده و متناسب با موقعیت متوسطه دوره دوم روشنگر اختصاصی گشته­ اند، تنظیم شده است:

انطباق جریان تربیت با نظام معیار اسلامی

توجه به تدریج و تعالی مرتبتی

تربیت اخلاقی - اعتقادی- عبادی

عقل­ ورزی و اعتدال

لزوم زمینه ­سازی تربیت با تمهید مقدمات و رفع موانع

حفظ و ارتقای آزادی متربیان

عدالت تربیتی

توجه به کثرت و تنوع

یک­پارچگی و انسجام

پویایی و انعطاف ­پذیری

مشارکت و هماهنگی و تقویت همدلی

بازبینی و اصلاح مداوم

تقدم مصالح تربیتی

توجه ویژه به سلامت جسمانی و روانی دانش ­آموزان

توجه به فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی در جهت شکل­ گیری صحیح هویت دینی و ملی

توجه به هویت جنسی / جنسیتی دانش ­آموزان

توجه به منطقه الفراغ دینی

آینده ­نگری

جهت اجرای این اصول و با تأمل در مفهوم کلیدی حیات طیبه که در سند تحول آمده و مفهومی یکپارچه و کلی و دربردارنده­ی جنبه های متعدد است، برآنیم که برنامه های تربیتی مناسب برای تحقق هریک از شئون حیات طیبه تدوین و با روش­های مناسب و منطبق با اصول تربیتی ­مان آن­ها را عملی نماییم. شکل­ گیری هویت در راستای تحقق حیات طیبه مستلزم پرداختن به شئون هویتی زیر به صورت هماهنگ، معتدل و منسجم است:

شأن زیستی- بدنی

شأن اخلاقی

شأن اعتقادی- عبادی

شأن علمی- فن­آوری

شأن اجتماعی- زیستی

ساحت اقتصادی- حرفه ­ای

بر اين اساس این موارد را در برنامه ­های هفتگی مدرسه، حضوری و مجازی، در قالب کانال و پاتوق رواق روشن، نشست­ ها و برنامه ­های مناسبتی، انجمن خیریه و ... پیگیری می­کنیم.

خواندن 175 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 13 اسفند 1399 10:24