متوسطه (دوره دوم) 

نتایج و افتخارات

عملکرد دانش آموزان دهه ۹۰  در کنکور سراسری 

 ( سال های ۹۹-۹۰)

درصد فراوانی قبولی ها در زيرشاخه های هر رشته


شاخه ریاضی

شاخه تجربی

درصد فراوانی قبولی ها در دانشگاه های برتر


دانشگاههای ریاضی

 دانشگاههای تجربی

دانشگاههای انسانی

بخشی از عملکرد دانش آموزان متوسطه دو روشنگر در مسابقات مختلف

 سال تحصیلی ۹۸ -۹۵

مسابقات قرآنی

کسب رتبه اول مسابقات قرآن، عترت و نماز منطقه ۲ در رشته حفظ عمومی : خانم زهرا ابوسعیدی (۹۹-۹۸)

کسب رتبه سوم مسابقات قرآن، عترت و نماز منطقه ۲ در رشته قرائت ترتیل : خانم عارفه فیروزه (۹۸-۹۷)

کسب رتبه دوم مسابقات قرآن، عترت و نماز منطقه ۲ در رشته احکام : خانم زهره سادات فکری (۹۸-۹۷)

مسابقات فرهنگی- هنری

کسب رتبه اول نقاشی منطقه ۲ : خانم سارا رضایی منش(۹۶-۹۵)

کسب تقدیرنامه در بخش نقاشی منطقه ۲ : خانم هدیه زهرا اسفندیاری(۹۶-۹۵)

کسب رتیه دوم در مسابقات اجرا و مجری گری منطقه ۲ : خانم زینب رهنمایی (۹۶-۹۵)

کسب رتبه اول خوشنویسی - خط تحریری منطقه ۲ : خانم مهدیه بهشتیان (۹۶-۹۵)

مسابقات ورزشی

کسب مقام قهرماني مسابقات تنيس روي ميز منطقه ۲ (۹۸-۹۷)

کسب مقام سوم در مسابقات تنيس روي ميز منطقه ۲ (۹۷-۹۶)

خواندن 440 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 13 اسفند 1399 21:44