پنج شنبه, 07 اسفند 1399 21:54

ویژگیهای شخصیتی امیرالمومنین در برخورد با فرزندان

57309148

ویژگیهای شخصیتی امیرالمومنین

در برخورد با فرزندان

1- میفرمودند: گرانبهاترین ارثیه پدری، ادب است.

2- نماز را از بچگی به فرزندان آموزش میدادند.

3- فرزندانشان را زیاد می بوسیدند.

4- معتقد بودند که کودکان را باید

برای روزگار خودشان تربیت کرد.

5- انتخاب نام نیک را ازحقوق فرزندان میدانستند.

6- میفرمودند اجازه دهید کودکان بچگی کنند.

7- بین فرزندانشان به عدالت رفتار میکردند.

8- بچه ها روی دوش و زانو میگذاشتند

و با آنها بازی میکردند.

خواندن 199 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 07 اسفند 1399 22:25