پدر،قهرمان من...

کلیپ قهرمان من، نوآموزان پیش دبستانی 1 روشنگر برای مشاهده کلیپ، اینجا را کلیک کنید.

داستان تولد مولود کعبه با روایتگری نوآموزان

داستان تولد مولود کعبه علی علیه السلام با روایت گری و تصویرسازی نوآموزان پیش دبستان روشنگر برای مشاهده کلیپ، اینجا…

برنامه هفتگی پیش دبستان 2 در سال تحصیلی 1400-99

برنامه هفتگی پیش دبستان 2 در سال تحصیلی 1400-99 

برنامه هفتگی پیش دبستان 1 در سال تحصیلی 1400-99

برنامه هفتگی پیش دبستان 1 در سال تحصیلی 1400-99

فعالیت نوآموزان پیش1 در دوران "در خانه بمانیم"

گزارش تصویری از فعالیت های نوآموزان در دوران قرنطینه که مربیان با تلاش های فراوان سعی در ایجاد محتوای آموزشی…

فعالیت نوآموزان پیش2 در دوران "در خانه بمانیم"

گزارش تصویری از فعالیت های نوآموزان در دوران قرنطینه که مربیان با تلاش های فراوان سعی در ایجاد محتوای آموزشی…