پيش دبستان   

چهارشنبه 26 خرداد 1400

  پیش دبستان روشنگر با هدف بسترسازی برای رشد همه جانبه، کودکان را برای ورود به مراحل عالی‌‌ترآماده می کند.…

اهداف پیش دبستانی روشنگر

    پیش دبستانی  روشنگر کلیه فرایندهای مدیریتی آموزشی و تربیتی خود را بر اساس اهداف ذیل بنا نهاده  است…

چشم انداز پیش دبستان روشنگر

پیشرو در بین مدارس تهران و کشور بر اساس نوع مدیریت توجه به نیازها و تفاوت های دانش آموزان الگوسازی…