پنج شنبه, 15 آبان 1399 15:06

چشم انداز پیش دبستان روشنگر

پیشرو در بین مدارس تهران و کشور بر اساس نوع مدیریت

توجه به نیازها و تفاوت های دانش آموزان

الگوسازی بومی از باورهای دینی و اخلاقی

تاکید بر ویژگی های خودشناسی، خودارزشمندی و ارزش محوری در تمامی فرایندهای آموزشی

 

خواندن 947 دفعه