ماموریت دبستان دوره اول

بارالها، درود بی پایان و تحیات پیاپی و پیوسته ما بر رسول و فرستاده گرامیت حضرت محمد مصطفی (ص) و خاندان پاکش (ع) باد. از تو می خواهیم حال که باغبانی گل های بوستانی از جنس روح الهی را به ما عطا فرموده ای که با اندیشه، کلام، نگاه، مهر و عطوفت، قهر و آشتی، حرکت و سکون، اشک و لبخند ما سیراب می شوند، جوانه می زنند، می شکفند، می بالند، و در فردای ایمانی و علمی خویش چون چراغی تابان می درخشند، یاریمان بنمایی که گام هایمان در این مسیر نلغزد، دستانمان در اعتصام همیشگی به ریسمان کتاب و سنت نلرزد و در مسیر فرج مولایمان حضرت مهدی (عج) نگاه‌بان هماره ی فکر و کردارمان باشی. بارخدایا، نیت ما را به لطف خود خالص گردان و باورمان را بر رحمت خویش پابرجا نما و به قدرت و تواناییت آن چه از ما از دست رفته، اصلاح فرما و به هدایت و راهنمایی، کلاممان را گویا نما.

مشاهده
ماموریت دبستان دوره اول

تصاویر منتخب

دسترسی سریع دبستان دوره اول

>