فراخوان دعوت به همکاری خرداد ۱۴۰۳

 ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

بسمه تعالی

 

 

 

فراخوان همکاری مجتمع فرهنگي روشنگر- سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

 

عنوان شغل

شرایط اختصاصی

شرایط عمومی

مربی پیش دبستان

 مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشتههای مرتبط یا داشتن مدارک مهارتی حرفه‌‌ای- 

حداقل ۴ سال  تجربه  و آمادگی برای ۴۰ ساعت  همکاری در هفته

توانایی مدیریت و هماهنگی

توانایی کارجمعی و سازمان‌دهی

توانایی تعامل و ارتباط اثربخش

مسلط به مهارت‌های رایانه‌ای

مسلط به زبان انگلیسی برای استفاده از منابع

توانایی گزارش نویسی کاربردی

مسئولیت‌ پذیر، دقیق، صبور،خلاق و انتقادپذیر

مربی نوپا

  مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشتههای مرتبط یا داشتن مدارک مهارتی حرفه‌ای- حداقل ۴ سال   تجربه  و آمادگی برای ۴۰ ساعت   همکاری در هفته

مربی قرآن

  مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر   در رشتههای مرتبط یا داشتن مدارک   مهارتی حرفه‌ای- حداقل ۴ سال   تجربه  و آمادگی برای ۴۰ ساعت   همکاری در هفته

آموزگار ریاضی

 مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر   در رشتههای مرتبط و حداقل ۴ سال   تجربه

آموزگار تفکر و پژوهش

 مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر   در رشتههای مرتبط و حداقل ۴ سال   تجربه

دبیر عربي

 مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر   در رشته زبان عربي یا سایر مدارک   معتبر و حداقل ۴ سال تدریس کتاب   عربي آموزش و پرورش

دبیر زمين شناسي

 مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر   در رشته زمين شناسي یا زيست     شناسي و حداقل ۴ سال تدریس كتاب   هاي درسي آموزش و پرورش

دبیر جغرافي

 مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر   در رشته زمين شناسي یا جغرافي یا   رشته‌هاي مرتبط و حداقل ۴ سال   تدریس كتاب‌هاي درسي آموزش و   پرورش

دبیر دینی

  مدرک تحصیلی کارشناسی یا     بالاتردر رشته الهیات یا فلسفه و   حداقل ۴ سال تجربه تدریس

دبیر ادبیات

 مدرک تحصیلی کارشناسی یا   بالاتردر  رشته ادبیات و حداقل ۴   سال تجربه تدریس

دبیر تربیت بدنی

 مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌   تحصيلی تربیت بدنی یا داشتن مدرک   مربی‌گری در رشته تخصصی و حکم   قهرمانی کشور

ناظم 

 مدرک تحصیلی کارشناسی و حداقل   ۴  سال تجربه کار مرتبط و آمادگی   برای ۴۰ ساعت همکاری در هفته

روابط عمومی

  مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر     و حداقل 2 سال تجربه کاری مرتبط و   آمادگی برای ۴۰ ساعت همکاری در هفته

معلم راهنما

 مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر   و حداقل ۴ سال تجربه کاری مرتبط

مشاور روانشناس

  مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر   در رشتههای روانشناسی یا مشاوره   و حداقل ۴ سال تجربه کاری مرتبط و   آمادگی برای ۴۰ ساعت همکاری در هفته

مربی خوشنویسی

  مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر     و حداقل ۴ سال تجربه کاری مرتبط

مربی هنر

  مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر   و حداقل ۴ سال تجربه کاری مرتبط

مربی ژیمناستیک

  مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌   تحصيلی تربیت بدنی یا داشتن مدرک   مربی‌گری در رشته تخصصی و حکم   قهرمانی کشور و حداقل ۴ سال   تجربه  کاری مرتبط

مربی هنرهای نمایشی

 مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر     و حداقل ۴ سال تجربه کاری مرتبط

مربی پرورشی

 مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر   و حداقل ۴ سال تجربه کاری مرتبط

مسئول آزمایشگاه

 مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر   و حداقل ۴ سال تجربه کاری مرتبط

کارشناس ارشد مالی و اداری

 مدرک کارشناسی یا بالاتر در   رشته‌های تحصيلی حسابداری، علوم‌   اقتصادی، مديريت و حداقل ۴ سال   تجربه کاری مرتبط و آمادگی برای   همکاری تمام وقت

خدمات و مهمانداری

 توانایی خواندن و نوشتن

        خانم متدین و متعهد به ارزشهای شیعی

توانایی‌ بدنی، کار جمعی، مسئولیت‌ پذیر، صبور و انتقادپذیر

 

 

 

لینک ارسال مدارک جهت همکاری با ما

مجتمع فرهنگی روشنگر از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.


>