پیش ثبت نام از دانش آموزان متقاضی ورود

 ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

مقطع پیش دبستانی، از نوآموزان متقاضی ورود به پیش دبستان ۱ و ۲ ، از ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ بصورت حضوری، پیش ثبت نام می‌کند.

اطلاعات بیشتر...

متوسطه دوره اول، از دانش آموزان متقاضی ورود به پایه هفتم، بصورت غیر حضوری، پیش ثبت نام می‌کند. (لینک پیش ثبت نام متعاقبا اعلام می‌شود.)

تاریخ پیش ثبت نام: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ تا ۱۴۰۳/۲/۱۰

تاریخ برگزاری آزمون ورودی (برای واجدین شرایط و بصورت حضوری): ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

اطلاعات بیشتر...

متوسطه دوره دوم، از دانش آموزان متقاضی ورود به پایه دهم در سه گرایش ریاضی، تجربی و انسانی بصورت غیر حضوری، پیش ثبت نام می‌کند. (لینک پیش ثبت نام متعاقبا اعلام می‌شود.)

اطلاعات بیشتر...

تاریخ پیش ثبت نام پایه دهم: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ تا ۱۴۰۳/۱/۱۵ 

تاریخ برگزاری آزمون ورودی پایه دهم (بصورت حضوری): ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

 

 

تاریخ شروع پیش ثبت نام و برگزاری آزمون برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳


>