مرکز قرآنی

 

 

مشاهده برنامه کلاسهای در حال برگزاری

 

مرکز قرآنی مجتمع فرهنگی روشنگر : 


ثبت نام در این مرکز برای عموم آزاد است و ورود متقاضیان خارج از مجموعه، از خیابان ایوانک می باشد.
مساحت مرکز در حدود
۲۰۰ متر مربع و دارای ۵ کلاس می باشد که با دو موسسه قرانی همکاری دارد :

۱) موسسه قران پژوهان با مسئولیت خانم غفوری.
۲) موسسه مترجمی زبان قرآن با مسئولیت خانم سراج.

 

 

مؤســســه فرهنگي هنري قرآن پژوهان از مراكز فعال در راســتاي توســعه و ترويج فعاليتهاي قرآني اسـت كه فعاليتهاي متمركز قرآني خويش را با تأسـيس اولين مدرسـه قرآني پسـرانه در ســـطح شـــهر تهران با ويژگي حفظ يكســـاله كل قرآن كريم به همراه ترجمه و فراگيري نكات تفسيري در سال ۱۳۷۰ آغاز كرد. اين مؤســســه با تأســيس و راهاندازي بيش از ۱۰ شــعبه و عضــويت ۴۵۰۰۰ نفر علاقمندان به فعاليتهاي قرآني در اين مركز تاكنون توانســته اســت با تربيت نزديك به ۲۰۰ مربي حفظ قرآن كريم و بيش از ۷۵۰ حافظ كل قرآن كريم را در دورههاي فشــرده و ترجمه و تفســير و حفظ كل اين كتاب آسماني به جامعه قرآني تقديم كند.

اهم فعاليتهاي مؤسسه فرهنگي قرآن پژوهان:

۱- تأسيس مدرسه قرآني پسرانه (حفظ يكساله)

۲- تأسيس مدرسه قرآني دخترانه (حفظ يكساله)

۳- برگزاري اولين دوره تربيت مربي حفظ قرآن كريم خواهران و برادران

۴- اعزام مربي جهت آموزش حفظ در مدارس و...

۵- برگزاري دوره هاي غيرحضوري حفظ قرآن

۶- برگزاري دوره هاي فشرده و نيمهفشرده عادي و تثبيت با بهرهمندي از اساتيد مجرب حفظ قرآن

۷- برگزاري دورههاي تكميلي (آمادگي كارشناسي ارشد) ويژه حافظان كل قرآن كريم

دوره‌هاي برگزاري مركز قرآني روشنگر

۱- برگزاري دورههاي حفظ پارهوقت ويژه بزرگسالان همراه با ترجمه

۲- برگزاري دورههاي حفظ جزء ۳۰ خردسالان (زير مقطع دبستان) همراه با بازي و قصه‌هاي قرآني

۳- برگزاري دورههاي حفظ جزء ۳۰ و ۲۹ (مقطع دبستان) همراه با ترجمه

۴- برگزاري دورههاي حفظ ســوره‌ي مباركه يس، ســوره مباركه الرحمن و ســوره مباركه واقعه ويژه مقطع دبستان و نوجوانان

۵- برگزاري كلاس تثبيت ويژه حافظان كل

۶- برگزاري دورههاي تجويد روخواني و روانخواني قرآن كريم

۷- مفاهيم قرآن ـ آموزش ترجمه قرآن و نكات تفسيري در پنچ ترم (آقاي بهرامپور)

۸- طرح ضــحي (دريچهاي به كلام وحي) مؤلف: خانم اعظم ســلطانيه در ۵ جلد عربي مقدماتي تا پيشرفته

۹- آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن كريم مؤلف: سيدهادي محدث، حميد صفار هرندي و ابوالفضل علامي در ۳ جلد

۱۰- واژه‌ نامه قرآني با ق جزء ۳۰ و جزء ۲۹

۱۱- آموزش عربي آقاي محمدي مقدماتي و پيشرفته صرف و نحو

۱۲- مترجمي زبان قرآن آقاي حسيني مقدماتي ـ متوسطه ـ عالي

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره  ۰۲۱۴۲۸۹۶۶۱۸ یا ۰۲۱۸۸۰۷۱۴۲۵  تماس بگیرید.

 

 

 

گالری تصاویر

>