برنامه جاری باشگاه ورزشی روشنگر


 

بسمه تعالی

 

 

 

به یاری خداوند متعال، برنامه کلاسهای ترم تابستانی باشگاه ورزشی ارائه می گردد. 

 جهت ثبت نام، لطفا اطلاعات زیر را به شماره: ۰۹۰۳۶۹۵۵۸۳۷ 

ارسال فرمایید.

  ۱) نام و نام خانوادگی(دانش آموز/ مادر دانش آموز/همکار) 

 ۲) مقطع تحصیلی 

 ۳) رشته ورزشی  

  ۴)تصویر فیش پرداختی به مبلغ ۵۶۰ هزار تومان برای ۸ جلسه به حساب مجتمع با مشخصات زیر:

(لطفاً شناسه پرداخت فراموش نشود)

شماره کارت:
۶۱۰۴ - ۳۳۷۵ - ۲۱۲۷ - ۱۱۷۹

 شناسه واریز باشگاه : 
۱۷۰۰۰۸۰۱۵۱۷۸

تلفن تماس: ۰۲۱۴۲۸۹۶۶۱۹

معرفی باشگاه ورزشی

>