دعوت به همکاری


 

بسمه تعالی

 

 

 

فراخوان همکاری مجتمع فرهنگي روشنگر- سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 مقطع/ واحد

عنوان شغل

شرایط اختصاصی

شرایط عمومی

متوسطه دوره اول

دبیر فیزیک 

مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته فیزیک و حداقل ۴ سال تجربه تدریس فیزیک نهم

*توانایی مدیریت و هماهنگی

*توانایی کارجمعی و سازمان‌دهی

*توانایی تعامل و ارتباط اثربخش

*مسلط به مهارت های رایانه ای و زبان انگلیسی

*مسئولیت‌ پذیر، دقیق، صبور، خلاق و انتقادپذیر

*توانایی مستندسازی و تهیه گزارش های کاربردی

دبیر زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته زبان انگلیسی یا سایر مدارک معتبر و حداقل ۴ سال تجربه تدریس کتاب زبان انگلیسی آموزش و پرورش

دبیر کامپیوتر  

مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته کامپیوتر و حداقل ۴ سال تجربه کاری مرتبط

دبیر ریاضی

مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته ریاضی و حداقل ۴ سال تجربه تدریس ریاضی

متوسطه دوره دوم

دبیر دین و زندگی دهم مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتردر رشته الهیات یا فلسفه و حداقل ۴ سال تجربه تدریس و آمادگی همکاری برای ۲روز در هفته
دبیر هندسه دهم مدرک کارشناسی یا بالاتر دررشته ریاضی و حداقل ۴ سال تجربه تدریس هندسه و آمادگی همکاری برای ۲ روز در هفته
دبیر زبان انگلیسی مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته زبان انگلیسی یا سایر مدارک معتبر و حداقل ۴ سال تجربه تدریس و آمادگی همکاری برای ۱روز در هفته
مسئول روابط عمومی مدرک تحصیلی کارشناسی

تربیت بدنی

مربی باشگاه ورزشی مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌ تحصيلی تربیت بدنی یا مدرک مربیگری در رشته تخصصی و حکم قهرمانی کشور

مالی و اداری

کارشناس

مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های تحصيلی حسابداری، علوم‌ اقتصادی، مديريت و حداقل ۲ سال تجربه کاری مرتبط و آمادگی برای همکاری تمام وقت

پشتیبانی و مهمانداری

آشپز حرفه‌ای داشتن گواهی‌های معتبر حرفه‌ای و حداقل ۲ سال تجربه کاری مرتبط و آمادگی برای همکاری تمام وقت  
خدمات و مهمانداری مدرک تحصیلی دیپلم و توانایی‌های بدنی، کار جمعی، صبر، مسئولیت‌ پذیری و انتقادپذیری

 

 

 

لینک ارسال مدارک جهت همکاری با ما

>