پیش ثبت نام


 

متوسطه دوره اول، از دانش آموزان متقاضی ورود به پایه هفتم، بصورت غیر حضوری، پیش ثبت نام میکند. (لینک پیش ثبت نام)

تاریخ پیش ثبت نام۱۴۰۱/۱/۱۴ تا ۱۴۰۱/۱/۲۶

تاریخ مصاحبه علمی واجدین شرایط، متعاقبا اعلام خواهد شد. 

متوسطه دوره دوم، از دانش آموزان متقاضی ورود به پایه دهم در سه گرایش ریاضی، تجربی و انسانی پیش ثبت نام می کند. (لینک پیش ثبت نام)

تاریخ پیش ثبت نام: از ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰ تا ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری آزمون ورودی(بصورت حضوری): ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

>