اردوی تفریحی یزد

 ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

  یازدهم اردیبهشت  ماه سفری را آغاز کردیم سفر به شهر یزد، شهری در دل کویر با مردمانی سخت کوش و پر تلاش و آثار تاریخی بسیار که نشان از فرهنگ غنی مردمان آن دیار دارد . سه روز  خاطره انگیز با گشت و گذار در ابنیه تاریخی بافت قدیم و بازدید از باغها، قلعه ها و خرید سوغاتی را سپری کردیم و با کوله باری از تجربه راهی دیار خود شدیم

 

 

 

یزد گوهری در دل کویر


>