کارگاه رویش ، کارگاهی مختص رشته ی علوم انسانی دبیرستان روشنگر، با عناوین و محتوای بسیار جذاب ‌می باشد که برای دانش آموزان دهم و یازدهم بصورت همزمان با استفاده از اساتید مجرب و آگاه بر گزار می گردد. عناوین کارگاهها پس از جلسات کمیته تحقیق و توسعه دبیرستان انتخاب و اساتید برای گفتگو دعوت می شوند.

شاخه هایی که کارگاه از آن انتخاب می شود عبارتند از مطالعات دین ، انسان شناسی، تاریخ و جغرافیا، ادبیات،فلسفه ، زبان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی و علوم تربیتی، ارتباطات و رسانه، مطالعات زنان ،علوم سیاسی، حقوق، و مهارتهای زندگی می باشد.

 

>