مراسم افطاری در متوسطه دوم روشنگر

 ۱۴۰۲/۰۲/۱۱


ماه رمضان🌙
 یکی از بهترین و زیباترین ماه ها ،

 و لحظه افطار نیز به عنوان زیباترین لحظات با دانش آموزان خوب و دوست داشتنی مدرسه روشنگر 

به تاریخ ۳۰ فرودین ۱۴۰۲

 

 

 

در لحظات ملکوتی افطار
آرزومیکنیم
درلحظه لحظه زندگیتون
خداوندکنارتون باشه
دستتون تودست خدا
قدمتون درراه خدا
وسفره تون پراز برکت ونعمت های خدا
طاعات وعباداتتون قبول

خداوندا برای تو روزه گرفتیم و با روزی تو افطار میکنیم ...


>