هدایای خیریه مهرباران به مقصد رسید

 ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

«تَقَرَّبوا إلَىَ اللّه تَعالى بِمُواساهِ إخوانِكُم»

«با دستگيرى از برادرانتان خود را به خداوند متعال نزديک سازيد»

 

کار نیکوی انفاق و کمک به عزیزان موهبتی است که خداوند بزرگ هر کسی را نصیب نخواهد کرد. آنان که با روح بلند و مناعت طبع، با دل پر محبت و دستانی گشاده و بخشنده، همنوعان خود را چون خود دوست دارند و شیرینی و طعم خوش زندگی را برای دیگران نیز آرزو دارند. اینان به یقین در پیشگاه حق تعالی عزیز و گرامی اند و از بهترین پاداش برخوردارند

 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

 

به همت دانش آموزان عزیز و همکاران محترم دبیرستان متوسطه دوم روشنگر در آستانه سال نو سه زندانی دیه آزاد و به محفل گرم خانواده برگشتند 


🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

 

خیریه مهر باران

کمکهای دانش آموزان و همکاران برای آزادی سه زندانی دیه


>