دبستان(دوره اول) 

امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

معرفی دبستان روشنگر؛ دوره اول

باید و نباید های ارزشی دبستان روشنگر دوره اول عبارت است از:
رشد و پرورش هویت اسلامی و شیعی دختران مان.
رشد، پرورش و تقویت هویت ملی و انقلابی آن‌ها.
کاشت بذرهای تربیتی در ساحت های شش گانه
سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملّی:
تعلیم و تربیت اخلاقی، اعتقادی و عبادی/ زیبایی شناختی و هنری/ علمی/ زیستی و بدنی/ اجتماعی و سیاسی/ اقتصادی و حرفه ای.
ایجاد علاقمندی به خالق، خلق، خود و خلقت.
توجه به مفاهیم فراساحتی با توجه به ظرفیت و نیازهای سنّی بچه ها و تفاوت های فردی آنان:
تقویت حواس پنج گانه، مهارت های فردی و گروهی، تقویت عزت نفس (مرکز ثقل سلامت روان)، توجه به ظرفیت های ادراکی و شناختی بچه ها، ادراک دیداری، شنیداری و لمسی (توجه و دقت و تمرکز) است.
رویکرد آموزشی عمده و زیربنایی دبستان روشنگر ساختن گرایی (CONSTRUCTIVISM) است یعنی باور به این که دانش آموز دارای اراده و انگیزه و توان کافی است و نقش اصلی را در یادگیری دارد و لذا آموزش های سنگین، مستقیم و تحمیلی جایگاهی ندارذ.
ما با همراهی مربیانی متدین، حرفه ای و به روز در حال تلاش هستیم تا از مدل های آموزشی و به تبع آن طرح درس های متنوع و حتی المقدور تلفیقی و ترکیبی (رنگین کمانی) در کلاس ها استفاده کنیم.