برنامه های ورزش و سلامت


 

نظر به اهمیت داشتن بدنی سالم و روحیه ای با نشاط و نقش پررنگ ورزش و فعالیت بدنی در آن بخصوص برای دختران، مجتمع فرهنگی روشنگر فضاهای ورزشی و برنامه های ورزشی متعددی را برای استفاده دانش آموزان و خانواده های شان فراهم کرده است که از آن میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • برگزاری کلاسهای انتخابی ورزشی مختلف در دوران آموزش حضوری از جمله والیبال، بسکتبال، شنا، تنیس روی میز، پیلاتس و ووشو 
 • برگزاری مسابقات مختلف ورزشی میان دانش آموزان و معلمان و نیز شرکت در مسابقات منطقه ای و کشوری
 • ارائه خدمات پزشک مقیم در مدرسه و نیز مشاوره تخصصی
 • برگزاری سه زنگ ورزش آنلاین در برنامه هفتگی در دوران آموزش مجازی 
 • پیگیری برنامه های ورزشی و فعالیت بدنی در بستر پاتوق رواق روشن و برگزاری چالش های ورزشی (در بخش مجازی)
 • زنگ ورزش با تدارک امکانات و اختصاص ساعات مناسب در برنامه هفتگی
 • سلامت روان با تأمین واحد مشاوره تخصصی در مدرسه
 • تغذیه در قالب تأمین مواد غذایی مناسب در بوفه (مدرسه حضوری)
 • تمرکز بر محیط زیست و حرکت به سمت داشتن مدرسه سبز

 

  •   این برنامه در قالب های زیر اجرا می شود:

    
  • آموزش حضوری

   آموزش مجازی

   o برگزاری کلاس های:

               • والیبال

               • بسکتبال

               • شنا

              • تکواندو

              • تنیس روی میز

              • هندبال

              • پیلاتس

              • ووشو

   o شرکت در مسابقات ورزشی

   o امکان استفاده خانواده ها از برخی امکانات ورزشی

   o خدمات تخصصی مشاوره

   o تأکید بر ورزش و فعالیت بدنی در سبک زندگی روزمره از طریق: 

        • قراردادن زنگ ورزش در سه روز از برنامه هفتگی

        • برگزاری چالش های ورزشی مانند پیاده روی در بستر پاتوق رواق روشن

        • معرفی اپلیکیشن های ورزشی

   o خدمات تخصصی مشاوره

>