رشته علوم انسانی


 

معرفی برنامه های رشته علوم انسانی

 • اهداف :

گروه علوم انسانی روشنگر برآن است با همکاری معلمان و پرسنل متخصص و متعهد خود با ایجاد فضای یادگیری مشارکتی و اندیشه محور و ارائه ی برنامه درسی منسجم، کارآمد و به روز در حوزه علوم انسانی بر بستر آموزه های اسلامی به برترین مرکز ارائه دهنده رشته علوم انسانی دختران در کشور تبدیل شود و رسالت دینی و ملی خود را با تربیت دانش آموزانی که یادگیرنده ی مادام العمر بوده و آماده ی تعامل مؤثر با دنیای متغیر هستند، به نحو أحسن به انجام رساند و گام مؤثری در تعالی علمی و فرهنگی ایران اسلامی بردارد.

 

نقاط برجسته و متمایز علوم انسانی در روشنگر:

 • • پرورش تفکر منطقی و ذهن ساختاریافته با پشتوانه قوی پرسابقه در علوم ریاضی
 • • پشتوانه قوی در علوم اسلامی و ارتباط با علمای برجسته
 • • برخورداری از شبکه ارتباطی گسترده با مراکز علمی- پژوهشی و فرهنگی- تربیتی کشور
 • • پیشگام در آموزش مجازی حرفه ای

برنامه:

 • با تمرکز بر: 

تقویت بعد علمی

پوشش کامل کتب درسی و کنکور

المپیاد

پژوهش

تقویت تفکر منطقی

تقویت تفکر نقادانه

تقویت مهارت های ارتباطی 

زبان خارجی

رسانه

مهارت های نوشتن

کسب دیدگاه هنری

تئاتر

فیلم

نشریه / رادیو

مهارت های زندگی

راهبری شخصی

توسعه توانمندی ها

برنامه درسی تدوین شده اختصاصی رشته علوم انسانی:

 •  برنامه درسی    
 •  محتوای تکمیلی

ریاضی تکمیلی

ادبیات تکمیلی

 • فوق برنامه

فعالیت علمی:

 • المپیاد (ادبیات، فلسفه، جغرافیا، عربی، اقتصاد و مدیریت، سواد رسانه ای)
 • پژوهش
  • مرجع شناسی
  • آشنایی با اصول مقاله نویسی
  • آشنایی با ابزارهای آموزشی- پژوهشی دیجیتال
 • آموزش کتب درسی بر مبنای روش PBL (project based learning)
 • زبان خارجی بر اساس سطح دانش آموزان
 • کلاس های مبتنی بر مباحثه و گفت و شنود
 • کلاس رویش (کارگاه های منعطف علوم انسانی)

  فایل بروشور علوم انسانی   

>