نتایج سال ۱۴۰۰


 

موفقيت دختران عزيزمان در كنكور سراسرى سال ۱۴۰۰ را به ايشان، همكاران محترم و خانواده بزرگ روشنگر تبريك گفته و از صميم قلب برايشان آرزوى سربلندى و سعادت مى كنيم.

مجتمع فرهنگى روشنگر

 

>