پیش ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

بسمه تعالی

پیش ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 پیش دبستان روشنگر،  با شرایط زیر نوآموز می‌پذیرد:

پیش دبستان٢ (دخترانه): پذیرش برای متولدین نیمه دوم سال ٩۶ و نیمه اول سال ٩٧
تاریخ شروع پیش ثبت نام: از اول بهمن ماه ۱۴۰۱؛ ساعت ٩ الی ١۴؛ شنبه تا چهارشنبه

بصورت حضوری، پذیرای مادران گرامی جهت تکمیل فرم پیش ثبت نام هستیم. (اطلاعات بیشتر)

 

دبستان دوره اول: پذیرش پایه اول دبستان، از دانش آموزان پیش دبستان روشنگر خواهد بود.

 

دبستان دوره دوم:پذیرش پایه چهارم دبستان، از دانش آموزان دبستان دوره اول روشنگر خواهد بود.

 

متوسطه دوره اول، از دانش آموزان متقاضی ورود به پایه هفتم، هشتم و نهم بصورت غیر حضوری، پیش ثبت نام می‌کند.

تاریخ پیش ثبت نام پایه هشتم و نهم:  از ۱۴۰۲/۳/۱۳ (اطلاعات بیشتر)

تاریخ برگزاری آزمون ورودی (برای واجدین شرایط، بصورت حضوری): ۲۷ خرداد ۱۴۰۲

 

تاریخ پیش ثبت نام پایه هفتم: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۲/۱/۳۱ (اطلاعات بیشتر)

تاریخ برگزاری آزمون ورودی (برای واجدین شرایط، بصورت حضوری): ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

"آزمون پایه هفتم برگزار شد. نتیجه متعاقبا به اطلاع شرکت کنندگان پذیرفته شده خواهد رسید."

 

متوسطه دوره دوم، از دانش آموزان متقاضی  در سه گرایش ریاضی، تجربی و انسانی پیش ثبت نام می‌کند. 

 

تاریخ پیش ثبت نام پایه دهم: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۲/۲/۴(اطلاعات بیشتر)

تاریخ برگزاری آزمون ورودی پایه دهم (بصورت حضوری): ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

"آزمون پایه دهم برگزار شد. نتیجه متعاقبا به اطلاع شرکت کنندگان پذیرفته شده خواهد رسید."

 

تاریخ پیش ثبت نام پایه یازدهم و دوازدهم: ۱۴۰۲/۳/۱ تا ۱۴۰۲/۳/۱۸ (اطلاعات بیشتر)

تاریخ برگزاری آزمون ورودی پایه یازدهم و دوازدهم (بصورت حضوری): ۲۷ خرداد ۱۴۰۲

 

 

مجتمع فرهنگی روشنگر از متقاضیان ورود به برخی پایه‌ها، پیش ثبت نام می‌کند. (اطلاعیه میان پایه‌ها اضافه شد.)


>