پیش ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲

 ۱۴۰۱/۱۲/۰۴

باسمه تعالی

 

متوسطه دوره اول، از دانش آموزان متقاضی ورود به پایه هفتم، به صورت غیر حضوری، پیش‌ثبت نام می‌کند. 

زمان پیش ثبت نام: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۲/۱/۳۱

تاریخ برگزاری آزمون ورودی (برای واجدین شرایط، به‌ صورت حضوری): ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

با کلیک بر روی دکمه ی ورود پیش ثبت نام را انجام دهید.

 

متوسطه دوره اول، از دانش آموزان متقاضی ورود به پایه هفتم، به‌صورت غیر حضوری، پیش ثبت نام می‌کند. 


>