اخلاق حرفه ای


 

 منشور اخلاق حرفه ای متوسطه اول روشنگر (برگرفته از گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی) ناظر بر چندین نکته روشن است که اصول تعامل متقابل را تعریف کرده و حقوق طرفین تعامل را مدنظر قرار می‌دهد.

بر این اساس این مجموعه می‌بایست جامعه را اولین طرف تعامل خود دانسته و در چهارچوب آن خود را به حفظ منافع ملی، رعایت حقوق شهروندی، حفظ و حراست از محیط زیست و اعتلای مداوم کیفیت خدمات خود متعهد دانسته و احترام به همسایگان و دیگر کشورها را سرلوحه منشور اخلاقی خود قرار دهد.

در وهله دوم، مدرسه باید درک درستی از این مطلب داشته باشد که اولیا و دانش ­آموزان دارای حقوقی هستند و در قالب دریافت کنندگان خدمات مدرسه باید حقوق ایشان را رعایت نمود و از تضییع حق مشتری به هر شکلی اجتناب کرد.

کارکنان و مدیران مدرسه نیز در سومین مرتبه منشور اخلاق حرفه‌­ای قرار دارند، زیرا مدرسه بدون رعایت کامل حقوق حقه ایشان و رعایت شئونات سازمانی و اجتماعی آنان به پیشبرد اهداف و آرمان ­های خود نایل نخواهد شد.

تأمین کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز مدرسه نیز در منشور اخلاق حرفه ای مدرسه، جایگاه ویژه ای دارند، بنابراین مواجهه صادقانه، صریح و توأم با احترام، تسهیل ارتباطات، شفافیت و سلامت در معاملات با آن ها از اصول مسلم روابط متقابل و دوجانبه می باشد.

احترام متقابل و حفظ حریم حرمت رقبا نیز از موارد مهمی است که در منشور اخلاق حرفه ای جای گرفته و بر آن اساس اصولی آورده شده است که همه کارکنان مدرسه ملزم به رعایت آن هستند.

مضاف بر این­‌ها اعضای محترم هیات امنا نیز که گردانندگان مجموعه محسوب می­ شوند، دارای حقوقی هستند که از جانب مدیریت و کارکنان مدرسه باید دقیقاً رعایت شود. زیرا همین اعضا هستند که اعتماد خود را به مدیریت و کارکنان شرکت مبذول داشته و آن ها را مسئول ارتقای مداوم جایگاه مجموعه و اعتلای نام برازنده ­اش کرده­ اند.

ما به عنوان عضوی از این مجموعه به ارزش های اخلاقی زیر پایبند هستیم:

    • تکریم خود: عزت نفس، مناعت طبع و بزرگواري روح
    • تکریم دیگران: رعایت مواسات، داشتن حسن ظن، داشتن روحیه برادري، داشتن حلم، سعه صدر و قدردانی
    • خضوع و خشوع: پرهیز از غرور، عدم استقبال از تملق، پرهیز از نگاه آمرانه، پرهیز از اشرافی گري و انتقادپذیري

 

>